Pýtate sa nás


Za akú dobu je možné umiestniť žiadateľa vo Vašom zariadení?

Umiestnenie žiadateľa v našom zariadení závisí od uvoľnenia miesta v DD a DSS LUNA a od poradia žiadateľa v poradovníku čakateľov. 

Koľko sa u Vás platí za starostlivosť v DD a DSS LUNA?

Úhrada v DD a DSS LUNA závisí od rozsahu poskytovaných služieb a štandardu bývania. Pohybuje sa od cca 244,54 Eur do 412,31 Eur.

V prípade iných otázok nás môžete kontaktovať mailom alebo telefonicky.