Kontakt


Názov: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA
Adresa: Fraňa Kráľa 23, Brezno, PSČ: 977 01 
IČO: 00632864, DIČ: 2021156016
Právna forma: rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja
Dátum vzniku: 01.10.1991
Meno štatutárneho zástupcu: Ing. Jana Grlická

 

Kontakty:

Adresa: Fraňa Kráľa 23, Brezno, PSČ: 977 01

Spojovateľka: 048/611 56 77

E-mail: ddluna@ddluna.sk

Riaditeľ: 048/611 55 65, 0903 889 412, E-mail: jana.grlicka@ddluna.sk

Vedúca prevádzkového úseku: 048/611 56 77, E-mail: renata.kraskova@ddluna.sk

Vedúca sociálno-zdravotného úseku: 048/611 56 77, E-mail: veronika.bodnarova@ddluna.sk

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov: 

048/611 56 77, E-mail: anna.frgelcova@ddluna.sk

Zdravotnícky personál: 048/611 56 77,  0911 977 377

Sociálny úsek: 048/611 56 77,  0948 148 611 

Stravovacia prevádzka: 0911 488 585