Spoločenské aktivity

 
   Kultúrno - spoločenské podujatia
     

     "Šťastné detstvo"  -     detský folklórny súbor 
    Druhá májová nedeľa patrí tradične všetkým mamám, starým mamám. Pri tejto príležitosti potešili srdcia našich seniorov svojim kultúrnym programom členovia detského folklórneho súboru "Šťastné detstvo" pod vedením zakladateľky súboru, choreografky tancov  a umeleckej vedúcej  p. Angely Černákovej. Patrí im veľká vďaka.


        
 

   Základná umelecká škola  Brezno
   Máj - lásky čas. Žiaci aj pedagógovia spríjemnili dopoludnie našim seniorom svojou hudbou. 

 
 
 
     Základná umelecká škola  Valaská 
     Po prvý krát  zavítali do nášho zariadenia žiaci aj pedagógovia ZUŠ Valaská. Predstavili sa hrou na jednotlivých hudobných nástrojoch a na záver kultúrneho programu  sme si všetci spoločne zaspievali ľudové piesne v doprovode žiaka na akordeóne. 
 Comments