Kultúrno-spoločenské podujatia

                                            
 Novoročný kultúrny program  
Základnej umeleckej školy Brezno
 
Prvý januárový týždeň prišli našich seniorov pozdraviť žiaci a pedagógovia novoročným kultúrnym programom 
 

Fašiangový program 
mužskej speváckej skupiny 
"KRNOHÁRI"
 
Ľudovou hudbou a spevom   mužská  spevácka skupina "Krnohári"  našim seniorom spríjemnila  popoludnie a vytvorila veselú náladu

Fašiangový program 
Občianskeho združenia  zdravotne ťažko postihnutých  - skupina "Rozmajrín"
Srdcia našich seniorov potešili fašiangovým hudobno - speváckym programom členovia Občianskeho združenia  zdravotne ťažko postihnutých - skupina "Rozmajrín"Fašiangy s členmi speváckej skupiny "SENIOR" pri dennom centre Prameň

Veselá nálada, rozbúšené srdcia, úsmev na tvári a plno neopakovateľných dojmov - a to všetko vďaka fašiangovému programu, ktorý si pre našich seniorov pripravili členovia speváckej skupiny "Senior" pri dennom centre Prameň


Comments