Fotogaléria zo života obyvateľov


Účasťou na akciách DD a DSS LUNA dávam dobrovoľný súhlas so zhromažďovaním a spracovávaním svojich osobných údajov, v rozsahu a za účelom:
- nasnímaná fyzická identita zverejnená prostredníctvom fotografických, filmových a zvukových záznamov v elektronických a tlačových médiách, na výstavách a na ich spracovanie na USB, CD, DVD nosičoch, na marketingové účely a propagáciu DD a DSS LUNA, fotka môže byť zverejnená na web stránke spoločnosti, v novinách alebo na sociálnych sieťach.